Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Opis zadań

1.Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu studiów, w tym przyjmowanie podań, wniosków, przygotowywanie i wysyłka decyzji administracyjnych.

2. Bezpośrednia obsługa studentów i doktorantów; pomoc w kwestiach organizacyjnych tj. zapisy na zajęcia, współpraca z pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich, grupy studenckie; obsługa wydziałowej komisji ds. stopni naukowych,

3. Prowadzenie korespondencji, również w języku angielskim, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej,

4. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni.

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-42 e-mail: www: https://www.wfis.uni.lodz.pl/

Skład osobowy