PROFIL PRACOWNIKA: Anna Widerska-Cynkier

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu studiów, w tym przyjmowanie podań, wniosków, przygotowywanie i wysyłka decyzji administracyjnych.

2. Bezpośrednia obsługa studentów; pomoc w kwestiach organizacyjnych, praktyki studenckie

3. Prowadzenie korespondencji ze studentami i pracownikami

4. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni( USOS, POLON)
KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-42

Pomorska 149/153 (Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) pokój: 205-206 90-236 Łódź