PROFIL PRACOWNIKA: Monika Piłacik

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Koordynowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych Wydziału, w szczególności:

  • planowanie kampanii promocyjnych
  • kontrola efektywności działań promocyjnych
  • współpraca z otoczeniem zewnętrznym
  • zarządzanie treściami w mediach społecznościowych
  • przygotowywanie i redagowanie materiałów promocyjnych
  • redagowanie materiałów popularyzatorskich
  • zarządzanie stroną internetową
  • organizacja i współorganizacja wydarzeń
  • reprezentowanie Wydziału na imprezach zewnętrznych

* Dodatkowo pełnione funkcje: Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-20

e-mail: monika.pilacik@uni.lodz.pl

Pomorska 149/153 pokój: 204a 90-236 Łódź