PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Fiwek-Wojtczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Wykonywanie w sposób efektywny i wydajny wszelkich prac organizacyjnych i koordynacyjnych związanych z funkcjonowaniem dziekanatu,

2. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej spraw osobowych nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatu,

3. Awanse naukowe pracowników – nadzór nad przepisami i dokumentacją w tym zakresie,

4. Monitoring aktów prawnych; niezbędne aktualizacje wewnętrznych aktów prawnych,

5. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni,

6. Nadzór i przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Wydziału,

7. Monitoring spraw finansowych Wydziału.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-61

Pomorska 149/153 (Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) pokój: A207 90-236 Łódź