PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Napieraj-Kurzac

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

studia doktoranckie,

wymiana międzynarodowa,

postępowania awansowe.

KONTAKT I DYŻURY