PROFIL PRACOWNIKA: Monika Filipkowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu studiów, w tym przyjmowanie podań, wniosków, przygotowywanie i wysyłka decyzji administracyjnych.

2. Bezpośrednia obsługa studentów; pomoc w kwestiach organizacyjnych, stypendia studenckie

3. Prowadzenie korespondencji ze studentami ipracownikami

4. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni (USOS, POLON)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-42

Pomorska 149/153 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 10:00-13:00
wtorek: 10:00-13:00
czwartek: 10:00-13:00
piątek: 10:00-13:00