PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Dolewka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prace administracyjno - biurowe, w tym: korespondencja przychodząca do Katedry i wychodząca z Katedry, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej,

Współpraca z centralnymi komórkami zarówno na poziomie Wydziału (dziekanat, dział administracyjny), jak również z rektoratem ,

Obsługa nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej Jednostce . - pisma, granty, umowy, konferencje, delegacje.

Nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem podstawowego wyposażenia Katedr y, zaopatrywanie jej we wszelki sprzęt oraz materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania,

Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Fizyki Teoretycznej, Sekretariat Zespołu Pracowni Fizycznych, Sekretariat Zespołu Pracowni Informatycznych: 42-635-56-69

Pomorska 149/153 (Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) pokój: A 225 90-236 Łódź