Studium Języków Obcych

Opis zadań

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką międzywydziałową, specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Zatrudniamy ponad 50 lektorów, którzy uczą wiodących języków europejskich oraz języka chińskiego. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia z grupami językowymi na poziomie podstawowym ( A1 i A2), średnio zaawansowanym ( B1 i B2 )

Nauczyciele akademiccy SJO na wszystkich wydziałach naszej uczelni uczą jednocześnie języka ogólnego i specjalistycznego zgodnie z programami nauczania, które uwzględniają potrzeby językowe studentów UŁ w ich przyszłej pracy zawodowej.

Studium Języków Obcych UŁ od wielu lat przeprowadza także różnego rodzaju egzaminy międzynarodowe (telc, TOLES, BEC) oraz wewnętrzne egzaminy programowe.

Dane kontaktowe

Studium Języków Obcych

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-52-72 e-mail: www: www.sjo.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek