Muzeum Geologiczne

Opis zadań

Muzeum Geologiczne prowadzi działalność popularyzatorską, edukacyjną oraz naukową.
Budynek Muzeum składa się z części edukacyjnej z salą wykładową, dwóch sal ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 660m2 oraz niewielkiego zaplecza badawczo – magazynowego.
W Muzeum eksponowane są okazy geologiczne w postaci: minerałów, skał, skamieniałości oraz meteorytów.
Prowadzona przez Muzeum działalność edukacyjna skierowana jest głównie do dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich. Realizowana jest w postaci tematycznych prelekcji multimedialnych połączonych z prezentacja okazów.
Działalność naukowa realizowana przez pracowników Muzeum związana jest z mezozoicznymi elementami budowy geologicznej regionu łódzkiego.Dane kontaktowe

Muzeum Geologiczne

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-93 e-mail: www: www.muzeum.geo.uni.lodz.pl

Skład osobowy