Dziekanat Wydziału Chemii

Opis zadań

Obsługa studentów w systemie USOS, przygotowywanie legitymacji studenckich, przygotowanie kart okresowych osiągnięć, zaliczanie kart okresowych osiągnięć, przygotowywanie zaświadczeń dla studentów, skreśleń z listy studentów, przygotowanie protokołów egzaminów licencjackich i magisterskich, wpisywanie dyplomów licencjackich i magisterskich, sporządzanie statystyk, przygotowanie akt studenckich do archiwum, prowadzenie ewidencji i odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obsługa studentów zagranicznych.

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Chemii

Skład osobowy

Lista jednostek