Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii

Opis zadań

Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii WNG UŁ zajmuje się przygotowaniem studentów do podjęcia pracy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w charakterze nauczyciela geografii. Organizuje i nadzoruje przebieg praktyk pedagogicznych śródrocznych i ciągłych w szkołach. Kolejnym aspektem prowadzonych działań jest promowanie geografii jako nauki, współpraca z nauczycielami geografii i ze szkołami, głównie z terenu województwa łódzkiego. Organizowane są cykliczne wykłady i warsztaty dla młodzieży np. „Ogarnij Gegrę z UŁ”, dedykowane przede wszystkim maturzystom. W ramach współpracy z Komisją Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego prowadzone są seminaria dydaktyczne, w których uczestniczą nauczyciele z całego kraju. Tematyka seminariów dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień edukacji geograficznej na różnych etapach kształcenia. Nasi pracownicy współpracują z szeregiem krajowych instytucji edukacyjnych.

Dane kontaktowe

Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-88 e-mail:

Skład osobowy