Biuro Rektora

Opis zadań

Centrum legislacyjno - organizacyjne

1. Opracowanie i konsultowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów wewnętrznych UŁ;

2. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

3. Prowadzenie i organizacja pracy sekretariatów Rektora, Prorektora, Kanclerzy i Pełnomocnika Rektora ds ekonomicznych;

4. Obsługa organizacyjna i legislacyjna roboczych posiedzeń Senatu UŁ;

5. Obsługa organizacyjna i legislacyjna Kolegiów ds Nauki;

6.Kancelaria UŁ - obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznejDane kontaktowe

Biuro Rektora

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-14 e-mail: www: www.uni.lodz.pl

Skład osobowy