PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Mstowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


1. Koordynowanie pracy Biura Rektora, w tym:

  • prac legislacyjnych Uczelni,
  • związanych z udzielaniem informacji publicznej i prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej
  • prowadzeniem rejestru umów zawieranych przez Uniwersytet Łódzki.
  • sporządzaniem pełnomocnictw i upoważnień Rektora UŁ.
  • nadzór nad pracą sekretariatów rektorów i kanclerzy

2. Prowadzenie konsultacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

3. Opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

4. Nadzór nad obsługą administracyjną postępowań dyscyplinarnych nauczycieli akademickich. Prowadzenie sekretariatu Rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich

5. Sekretarz Kolegiów ds Nauki oraz Komisji ds Etyki Badań Naukowych, nadzór nad obsługą administracyjną Komisji rektorskich i senackich.

6. Sekretarz Senatu UŁ. Nadzór organizacyjny nad roboczymi posiedzeniami Senatu

7. Współpraca z innymi jednostkami administracji centralnej w zakresie objętym kompetencjami Biura Rektora

8. Nadzór nad procedurą przyznawania medali, dhc, odnowień doktoratów w zakresie kwestii formalnoprawnych.

9. Nadzór nad Kancelarią Główną UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-14

Narutowicza 68 pokój: 104 90-136 Łódź