PROFIL PRACOWNIKA: Natalia Halicka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej UŁ.

2.Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

3.Konsultacja w zakresie udzielania informacji publicznej z właściwymi jednostkami UŁ.

4.Prowadzenie rejestru pytań i wniosków w ramach informacji publicznej.

5.Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Uniwersytet Łódzki w systemie Bazy Aktów Własnych Lex.

6.Obsługa skrzynki UŁ na Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

7.Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na wiadomości kierowane do UŁ za pośrednictwem platformy ePUAP, konsultacja w tym zakresie z właściwymi jednostkami UŁ.

8.Przygotowywanie i ewidencja pełnomocnictw i upoważnień Rektora.

9.Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-48-28

Narutowicza 68 pokój: 105 90-136 Łódź