Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni

Opis zadań

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni ma charakter federacyjny. Składa się z dwóch Katedr: Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej oraz Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych. Problematyka badawcza i działalność dydaktyczna Instytutu zawarta jest w opisach jednostek składających się na Instytut.

Dane kontaktowe

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

Skład osobowy

Lista jednostek