Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

Opis zadań

Katedra jest jednostką WSMiP UŁ powołaną przez Rektora UŁ w dniu 1.10.2018 r. Jej Kierownik to dr hab. Radosław Bania, prof. nadzw. UŁ.


Obszary badawcze katedry obejmują takie zagadnienia jak:

 • teoretyczne postrzeganie stosunków międzynarodowych,
 • historia i ewolucja ładów międzynarodowych,
 • badania nad polityką zagraniczną mocarstw,
 • historia stosunków międzynarodowych w ujęciu globalnym i regionalnym.

Wśród zagadnień szczegółowych, które znajdą się w orbicie zainteresowań pracowników jednostki, są następujące obszary tematyczne:

 • ewolucja ładu międzynarodowego w Europie od początku XIX w.,
 • polityka zagraniczna państw niemieckiego obszaru językowego,
 • polityka zagraniczna Rosji,
 • ewolucja ładu międzynarodowego na Bliskim Wschodzie,
 • wpływ uwarunkowań kulturowych na relacje międzynarodowe,
 • rola mediów, idei i ideologii w stosunkach międzynarodowych,
 • bezpieczeństwo energetyczne.

Nasza Katedra wraz z Katedrą Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów jest koordynatorem specjalności regiony Europy na kierunku stosunki międzynarodowe II stopnia.

 • Regiony Europy jest interdyscyplinarną specjalnością, oferującą wszechstronną wiedzę na temat politycznych, kulturowych i gospodarczych perspektyw i wyzwań, stojących przed współczesną Europą. Nasz kontynent jest obecnie miejscem ścierania się różnych wizji świata i sprzecznych nierzadko interesów politycznych, obszarem koegzystencji licznych narodów, religii i kultur, a także swoistym mitem – Ziemią Obiecaną dla wielu przybyszy z innych cywilizacji i kontynentów.
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż szanse i zagrożenia integrującej się Europy stają się przedmiotem refleksji i wyzwaniami stojącymi przed każdym z nas.

Studia na naszej specjalności dają szerokie kompendium wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii, studiów kulturowych i socjologii, a także znajomość społeczno-politycznych i mentalnych uwarunkowań integracji-dezintegracji europejskiej.

Wśród wydarzeń naukowych zorganizowanych pod patronatem Katedry na szczególną uwagę zasługują:

 • konferencja „Polska i Austria – wspólne losy” (20.11.2018; we współpracy z łódzkim oddziałem Towarzystwa Polsko-Austriackiego),
 • konferencja „Aktorzy niepaństwowi - między stabilizacją a destabilizacją relacji międzynarodowych" (6.12.2019; we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych),
 • konferencja "Wymiary mocarstwowości" (13.10.2022, we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych),
 • Seminarium doktoranckie studiów międzynarodowych i politologicznych (22.01.2021; we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych).

W 2022 i 2023 r. pracownicy Katedry i ich studenci zostali nagrodzeni następującymi wyróżnieniami:

 • praca magisterska pani Natalii Matiaszczyk "Relacje pomiędzy Polską a Koreą Północną po 1989 r.", napisana pod kierunkiem prof. Radosława Bani, została wyróżniona w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę studencką poświęconą polskiej polityce zagranicznej,
 • dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ uzyskał tytuł Papa Smerf Roku (nagroda studentów WSMiP UŁ dla najbardziej empatycznego i sympatycznego wykładowcy),
 • dr Katarzyna Wasiak zdobyła nagrodę w kategorii Tekst Roku (wyróżnienie studentów WSMiP UŁ za najciekawszą, najbardziej inspirującą wypowiedź w ramach wykładów).

Dane kontaktowe

Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

 • Składowa 43 90-127 Łódź

Skład osobowy