Zespół Sekretarzy Redakcji Czasopism

Opis zadań

Zespół sekretarzy redakcji czasopism Wydawnictwa UŁ realizuje zadania związane z organizacyjnymi aspektami funkcjonowania czasopism objętych Programem Wsparcia Czasopism UŁ: zapewnia sprawne i regularne ukazywanie się kolejnych numerów oraz dba o renomę tytułów, zapewniając wysoki poziom publikowanych treści i dobrą komunikację zewnętrzną redakcji.

Do zadań sekretarzy należy:

  • wykonywanie czynności administracyjno-organizacyjnych koniecznych do sprawnego funkcjonowania redakcji, a także regularnego wydawania tytułu,
  • sprawowanie nadzoru nad kolejnymi numerami/tomami tytułu przygotowywanymi do wydania,
  • wspieranie redaktora naczelnego,
  • weryfikowanie i opracowywanie artykułów pod kątem poprawnościowym, merytorycznymi jakościowym,
  • obsługiwanie procesu wydawniczego czasopisma,
  • dbałość o komunikację zewnętrzną redakcji, zwłaszcza utrzymywanie dobrych stosunków z autorami, recenzentami i interesariuszami.

Dane kontaktowe

Zespół Sekretarzy Redakcji Czasopism

Skład osobowy