Zespół Radców Prawnych

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Profil Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego

1. Zespół Radców Prawnych wykonuje obsługę prawną Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Zespół Radców Prawnych wydaje opinie prawne oraz udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wszystkich dziedzin prawa, w szczególności z:

a. prawa cywilnego,

b. prawa pracy,

c. prawa administracyjnego,

d. prawa własności intelektualnej i przemysłowej,

e. regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Zespół Radców Prawnych opiniuje oraz opracowuje umowy, aneksy do umów i porozumienia zawierane przez Jednostki UŁ z podmiotami zewnętrznymi oraz akceptuje umowy, ogłoszenia o zamówieniach i specyfikacje istotnych warunków zamówień z zakresu zamówień publicznych.

4. Zespół Radców Prawnych przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Uczelni.

5. Zespół Radców Prawnych reprezentuje Uniwersytet Łódzki w prowadzonych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi we wszystkich instancjach oraz w trakcie rokowań i negocjacji na etapie przedsądowym w zakresie spornych roszczeń.

6. Zespół Radców Prawnych opracowuje a następnie kieruje pozwy do sądów powszechnych w sprawach o dochodzenie należności Uczelni z tytułu zawartych umów w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w sprawach ze stosunku pracy.

7. Zespół Radców Prawnych prowadzi sprawy przed sądami administracyjnymi z tytułu skarg studentów na wydawane decyzje administracyjne Uczelni w ich sprawach.

8. Zespół Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem należności Uczelni poprzez kierowanie do komorników sądowych wniosków egzekucyjnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów.

9. Zespół Radców Prawnych przygotowuje wnioski do organów ścigania w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw przez studentów, pracowników oraz innych osób.

10. Zespół Radców Prawnych reprezentuje Uniwersytet Łódzki w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Komisją Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych.

11. Zespół Radców Prawnych współpracuje z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Uczelni w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych oraz przy opracowywaniu umów nietypowych i skomplikowanych pod względem prawnym celem należytego zabezpieczenia interesów Uczelni.

Dane kontaktowe

Zespół Radców Prawnych

  • Narutowicza 68 (pok. 205, 206, 209, 210) pokój: 205,206,209,210 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-74 pok. 206

Skład osobowy