PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Talar

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

radca prawny-

a) reprezentowanie Uczelni w prowadzonych postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą

b.) sporządzanie pisemnych opinii prawnych i udzielanie na bieżąco porad i konsultacji prawnych związanych z funkcjonowanie Uczelni

c.) opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni,

d.) opiniowanie projektów umów i porozumień,

f) współpraca z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Uczelni w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych oraz przy opracowywaniu umów nietypowych i skomplikowanych pod względem prawnym celem należytego zabezpieczenia interesów Uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

Koordynator ZRP: 42-635-41-74

Narutowicza 68 90-136 Łódź