Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

Opis zadań

Pracownicy Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa prowadzą prace naukowe w zakresie archeologii czasów historycznych - od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Jest to najmłodsza specjalność w ramach archeologii, wymagająca współpracy interdyscyplinarnej z historykami, historykami sztuli i architektury, a także antoroplogami kultury.

Dane kontaktowe

Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

Skład osobowy