PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Strzyż

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

2. Udział w realizacji projektów naukowych

3. Publikacja i upowszechnienie wyników badań

BIOGRAM

Archeolog, bronioznawca, absolwent archeologii na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii UŁ.

Absolwent archeologii (1999 r., „Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych”, promotor prof. dr hab. Marian Głosek).
Stopień doktora nauk humanistycznych (2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych”, promotor prof. dr hab. Marian Głosek).
Od marca 2006 r. adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi.
W 2015 r. – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dziedzina archeologia, przyznany na podstawie osiągnięcia naukowego „Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w.”

Od lutego 2019 r. profesor UŁ w Instytucie Archeologii

ZAINTERESOWANIA

Zajmuję się archeologią średniowiecza oraz historią uzbrojenia i wojskowością w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce i Europie Środkowej.

Wolny czas poświęcam na wycieczki rowerowe i przywracanie do życia starych motocykli.

OSIĄGNIECIA

Publikacje książkowe:

Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 52, Łódź 2006

Płowce 1331, Warszawa 2009.

Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź.

Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.

Ważniejsze artykuły:

Characteristics of medieval artillery in the light of written sources from Bohemia and Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXV, 2012, s. 21–31.

The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia), „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 9, s. 155–201, 2013, (współautorzy Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński).

Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVI, 2013, s. 99–109, (współautor Piotr Czubla).

Late Medieval Wrought Iron Firearms from the Museum in Biecz, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVI, 2013, s. 83–98, (współautorzy Leszek Klimek, Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński).

Cannonballs from the Olsztyn turret, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVIII, 2015, s. 123–132 (współautor Piotr Czubla, Adam Mackiewicz).

A forgotten helmet from Silniczka in Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, t. XXIX, 2016, s. 109–117 (współautor Mariusz Rychter).

Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 13, 2017, s. 55–82.

Hakownice z ratusza w Chełmie. Przyczynek do znajomości środkowoeuropejskiej ręcznej broni palnej w XVI stuleciu, „Acta Archeologica Lodziensia”, t. 62, 2017, s. 99–107 (współautor Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub).

A hackbut from the Museum in Jarosław – a contribution to the knowledge of hand-held firearms of Polish infantry in the 16th c., Przegląd Archeologiczny, t. 67, 2019, s. 307-312.

Recycling and modifications of firearms in Central Europe during the Middle Ages and Post Medieval Period, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. XXXII, 2019, s. 117-128.

Militaria z badań na Wysokiej Górce, [w:] Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie, red. A. Buko, Warszawa 2019, s. 247-272, 447-448.

Throwing Engines Versus Gunpowder Artillery in Siege Activities in the Middle Ages – an Example of the Kingdoms of Poland and Bohemia, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. XXXIII, 2020, s. 103-123.

Realizowane projekty badawcze:

Od 2017 r. jeden z głównych wykonawców merytorycznych w projekcie Epoka Jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów. Kierownik prof. dr hab. Jan Szymczak, a projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2017-2022).


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-22

Pokój 102: 42-635-63-22

Dyżury

wtorek: 12:00-14:00