Dział Wydawniczy Czasopism

Opis zadań

Współpraca z redakcjami czasopism UŁ:

  • obsługa procesu wydawniczego, w tym sporządzanie kosztorysów, zawieranie umów autorskich i cywilno-prawnych, szkolenia z zakresu obsługi platform wydawniczych (Digital Commons, Open Journal System), prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołań redakcji
  • analiza potrzeb odnośnie punktacji
  • analiza wskaźników cytowalności
  • aplikowanie do baz i indeksów
  • realizacją projektów (Program Wsparcia Czasopism Naukowych UŁ, Działalność Upowszechniająca Naukę, Wsparcie Czasopism Naukowych)
  • przyjmowanie zgłoszeń do Planu Wydawniczego Czasopism

Dane kontaktowe

Dział Wydawniczy Czasopism

  • Williama H. Lindleya 8 90-131 Łódź
tel: 508-148-046 e-mail: www: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek