Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Opis zadań

Działalność naukowa:

  • niekomutatywne uogólnienia twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa w kontekście algebr von Neumanna;
  • metody martyngałowe i zastosowania w matematyce finansowej;
  • badania półgrup związanych ze stochastycznymi równaniami różniczkowymi i klasami rozkładów nieskończenie podzielnych;
  • statystyka kwantowa.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia na kierunkach:

  • analiza danych,
  • informatyka,
  • matematyka.

Pracownicy Katedry sprawują opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi przygotowywanymi

  • I i II stopnia na kierunku analiza danych i matematyka, tematyka - zagadnienia teorii prawdopodobieństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, których znajomość niezbędnajest osobom przystępującym do egzaminów aktuarialnych, podstawowe zagadnienia statystyki, metody probabilistyczne w ubezpieczeniach majątkowych, elementy analizy funkcjonalnej oraz ich zastosowań w kwantowym rachunku prawdopodobieństwa, w zagadnieniachpomiaru kwantowego i entropii stanu kwantowego.


Dane kontaktowe

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

  • Stefana Banacha 22 (Sekretariat katedry) pokój: B 205 90-238 Łódź
tel: 42-635-59-62 e-mail: www: https://www.math.uni.lodz.pl/katedra-teorii-prawdopodobienstwa-i-statystyki/

Skład osobowy