PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Kozioł

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Katedry Funkcji Rzeczywistych i Katedry Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki a w szczególności:

  • prowadzenie korespondencji katedry,
  • udzielanie informacji dotyczących dyżurów, zajęć i konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych,
  • ewidencja i rozliczanie kosztów związanych z działalnością badawczo-dydaktyczną katedry,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z likwidacją i zmianą miejsca użytkowania środków trwałych i przedmiotów niskocennych,
  • pomoc w organizowaniu pobytu gości zagranicznych i krajowych zaproszonych przez kierowników w/w jednostek oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej tego pobytu,
  • sporządzanie kart indywidualnych obciążeń dydaktycznych pracowników katedr.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Funkcji Rzeczywistych i Katedry Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki: 42-635-59-62

Stefana Banacha 22 pokój: B205 90-238 Łódź