PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Łuczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem współprowadzącym seminarium Katedry Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki. Poza tym prowadzę seminarium dotyczące kwantowej statystyki, na którym zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi różnych rodzajów entropii kwantowej.

BIOGRAM

1. Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ w latach 1965-1970. Praca magisterska "O problemie mierzalności bazy Hamela" napisana pod kierunkiem prof. Zygmunta
Zahorskiego.

2. Doktorat z matematyki w roku 1978. Praca doktorska "Operatorowo-półstabilne rozkłady prawdopodobieństwa w R^N" napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Jajtego.

3. Habilitacja z matematyki w roku 1987. Praca habilitacyjna "Prawdopodobieństwo kwantowe: Instrumenty w algebrach von Neumanna".

4. Tytuł profesora otrzymany w roku 2012.


Moje zainteresowania naukowe obejmowały początkowo klasyczną teorię prawdopodobieństwa, w szczególności rozkłady nieskończenie podzielne. Obecnie dotyczą one niekomutatywnego prawdopodobieństwa, statystyki kwantowej i kwantowych półgrup dynamicznych na algebrach operatorowych.

W latach 1990-1993 byłem prodziekanem ds. naukowych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ. W latach 1991-1993 i 2010-2015 byłem wiceprezesem łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którego członkiem jestem od 1971 roku. Jestem również członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (American Mathematical Society).

ZAINTERESOWANIA

Wiele lat temu byłem aktywnym szachistą (zdobyłem nawet tytuł mistrza międzynarodowego). Obecnie moją ulubioną dziedziną sportu jest tenis. Interesuję się też literaturą, muzyką i brydżem.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem ponad 60 prac naukowych. Wypromowałem 6 doktorów i z częścią z nich tworzymy zespół zajmujący się statystyką kwantową. Byłem kierownikiem i głównym wykonawcą w wielu grantach NCN i KBN.

KONTAKT I DYŻURY

Pokój B209: 42-635-59-38

Sekretariat Katedry: 42-635-59-62

e-mail: andrzej.luczak@wmii.uni.lodz.pl

Stefana Banacha 22 pokój: B209 90-238 Łódź

Dyżury

czwartek: 14:15-16:00 Pokój B209