Sekcja ds. Projektów

Opis zadań

Główne zadania Sekcji ds. projektów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

1. Poszukiwanie możliwości finansowania projektów badawczych z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych;

2. Wstępna ocena wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych lub współfinansowanych z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych, przygotowanych przez Pracowników Wydziału;

3. Wsparcie Pracowników występujących o projekt, w kontakcie z Centrum Nauki, odpowiedzialnym w Uniwersytecie Łódzkim za pozyskiwanie projektów finansowanych z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych;

4. Pomoc w realizacji wskazanych przez Dziekana projektów badawczych pracowników Wydziału.

Dane kontaktowe

Sekcja ds. Projektów

Skład osobowy