Nowe zasady Studenckich Grantów Badawczych UŁ

W październiku rozpoczyna się kolejna, już VII edycja Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Nowa edycja to również zmiana formuły konkursu, dzięki czemu większa liczba uczestników otrzyma finansowanie swoich projektów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w obowiązkowych szkoleniach online, które wprowadzają w formułę wydarzenia. Podczas szkoleń można będzie również skonsultować swoje pomysły badawcze z koordynatorem konkursu, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Szkolenia SGB rozpoczną się 5 października i potrwają do 25 listopada. Każdy uczestnik powinien wziąć udział w minimum jednym szkoleniu. Na szkolenia można rejestrować się przez formularz online 

 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące Studenckich Grantów Badawczych znajdują się na stronie wydarzenia 

 

Wystąpienie przed Komisją 

W poprzednich edycjach o możliwości otrzymania grantu decydowały trzy kryteria: ocena merytoryczna (recenzja), ocena aktywności naukowych oraz ocena w opinii opiekuna naukowego. W tegorocznej edycji ocena opiekuna zostanie zastąpiona oceną ustnej prezentacji wygłoszonej przez uczestników konkursu. Zasady wspomnianej części ustnej wzorowane są na konkursach, w których biorą udział doktoranci, np. „Talking Science”. Aplikujący o granty studenckie będą mogli w ciągu trzech minut zaprezentować swoje badania. Komisja oceni każde wystąpienie według następujących kryteriów: jakość formalna, zaangażowanie oraz styl komunikacji. 

 

Nie wszyscy uczestnicy konkursu będą jednak objęci tą kategorią oceny. Etap ustny adresowany jest do tych studentów, których wnioski znalazły się tuż pod progiem wyznaczonym w rankingu przez najlepiej ocenione aplikacje: 

 

Komisji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ zależy, żeby wyróżnić finansowaniem najciekawsze projekty i najbardziej zaangażowanych wnioskodawców. Poprzednie edycje wydarzenia pokazały nam, że niełatwo jest ocenić pasję, zaangażowanie i innowacyjność proponowanych projektów. Dlatego chcemy dać szansę tym uczestnikom, którzy, choć wypadli nieco słabiej w ocenie recenzenckiej, mają ciekawy pomysł i zapał do jego realizacji – tłumaczy zmianę formuły konkursu dr hab. Robert Zakrzewski, przewodniczący Komisji SGB, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ.  

 

Konsultacja pomysłów 

W październiku rozpoczną się szkolenia wprowadzające studentów w formułę i zasady konkursu. To również świetna okazja do zadawania pytań i skonsultowania swoich pomysłów z koordynatorem konkursu. Przygotowano kilkanaście terminów szkoleń, żeby każdy zainteresowany mógł wziąć udział przynajmniej w jednym spotkaniu.