PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Korczyńska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Konsultacje dla wydziałów i innych jednostek UŁ w zakresie aplikowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach:

Programów badawczych Komisji Europejskiej, w tym Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Programów międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki i NCBR. Programów MEiN (Granty na Granty, Premia na Horyzoncie, projekty międzynarodowe współfinansowane). Innych krajowych i międzynarodowych programów badawczych, w tym COST, International Visegrad Fund, Interreg i innych.

KONTAKT I DYŻURY