PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Korczyńska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Konsultacje dla wydziałów i innych jednostek UŁ w zakresie aplikowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach:

programów badawczych Komisji Europejskiej, w tym Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. Programów międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki i NCBR. Programów MEiN (Granty na Granty, Premia na Horyzoncie 2, projekty międzynarodowe współfinansowane). Innych krajowych i międzynarodowych programów badawczych, w tym COST, International Visegrad Fund, Interreg, etc.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-41-69

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź