PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Liberska-Kinderman

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Organizowanie i koordynowanie komunikacji wewnętrznej, zarządczej i strategicznej UŁ.

2.Koordynacja i wsparcie działań, których efektem jest stworzenie i efektywne działanie systemu komunikacji zapewniającego pracownikom, studentom i doktorantom dostęp do potrzebnych im informacji.

3.Koordynacja działań w zakresie WP4 projektu UNIC.

4. Koordynacja komunikacji związanej ze społeczną odpowiedzialnością uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

Uniwersytecka 3 (Centrum Promocji) pokój: 210b 90-136 Łódź