PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Pardyka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- realizacja zadań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Uczelni na arenie międzynarodowej
- koordynacja współpracy UŁ z uczelniami zagranicznymi
- wsparcie organizacji międzynarodowych wydarzeń i konferencji organizowanych w Uczelni
- wsparcie realizacji strategicznych międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych
- realizacja działań zwiększających widoczność Uczelni w rankingach międzynarodowych
- przygotowywanie raportów, analiz i zestawień z zakresu działań International Hub oraz realizowanej w UŁ współpracy międzynarodowej na potrzeby wewnętrzne organizacji
- wdrażanie strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego w obszarze współpracy międzynarodowej

KONTAKT I DYŻURY

Uniwersytecka 3 pokój: 310 90-136 Łódź