PROFIL PRACOWNIKA: Marta Krośnicka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- koordynuję inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności uczelni podejmowane w ramach Centrum Komunikacji i PR, opiekuję się inicjatywami realizowanymi na rzecz lokalnych społeczności a także integrujących społeczność akademicką - m.in. Za kwiaty dziękujemy, Psia Kość!, Bookcrossing #UniLodz czy kultura.uni.lodz.pl;

- wspieram działania z zakresu promocji rekrutacji, m.in. tworzenie materiałów rekrutacyjnych, spotkania z uczniami na targach edukacyjnych, Strefa Kandydata na stronie internetowej uczelni, prowadzenie komunikacji z kandydatami na FB Uniwersytet Łódzki - Studiuj z nami;

- współpracuję ze studentami, wspieram ich inicjatywy, współprowadzę projekt Ambasador #UniLodz;

- tworzę i redaguję treści wykorzystywane w kanałach komunikacji UŁ.

BIOGRAM

Od lat jestem związana z UŁ. Najpierw jako studentka Etnologii oraz Zarządzania kulturą, od kilku lat jako pracownik Centrum Komunikacji i PR UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-41-77

Uniwersytecka 3 pokój: 209 90-136 Łódź