Erasmus in Schools

Zasmakowanie innych kultur, poznanie inspirujących osób, doskonalenie umiejętności językowych - to tylko niektóre zalety Erasmus in Schools. Projekt ten to cykl lekcji prowadzonych przez naszych studentów zagranicznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawiają oni uczniom kraj z którego pochodzą - m.in. ciekawostki, miejsca warte odwiedzenia czy zasmakowania.

 

W semestrze zimowym odbyło się 8 spotkań, podczas których o swoich państwach opowiadali studenci z: Turcji, Portugalii, Chin, Rumunii i Hiszpanii. Podczas trwania całego projektu przeprowadzono łącznie 30 lekcji.

Na czym polega projekt? Erasmus in Schools opiera się na uczestnictwie młodzieży w tzw. "lekcjach europejskich". Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z odmienną kulturą nabywając nie tylko wiedzę faktograficzną, ale również wiedzę socjokulturową. Celem spotkań jest uwrażliwienie uczniów na interkulturowość. Młodzież potrafi dostrzec związek pomiędzy własną kulturą a obcą nie oceniając i nie wartościując jej, co przyczynia się do kształtowania postaw tolerancji oraz otwartości i zrozumienia dla inności. EiS promuje także różnorodność językową oraz kulturową.

Działania w ramach Erasmus in Schools już czwarty rok koordynuje Joanna Duda z Instytutu Anglistyki UŁ. Od tego roku akademickiego 2017-2018 w projekt zaangażowało się Centrum Promocji UŁ. Rekrutację studentów zagranicznych w tym roku przeprowadziła Justyna Słoma z Erasmus Student Network UŁ.

Szkoły, które wzięły udział w projekcie w tym semestrze to: II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością. Planowane są kolejne spotkania również w innych językach m.in. po hiszpańsku.

Redakcja: Centrum Promocji