PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Kuźbik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych

- Prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich

- Prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie publikacji

- Członek Rady Wydziału

- Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej

BIOGRAM

* Od 2018 r. koordynator międzyuczelnianego projektu badawczego "CSR klubów sportowych"

* Od 2017 opiekun studenckiego koła naukowego SKN Zarządzania w sporcie "Sinergia"

* Członek Rady Wydziału WZ UŁ

* 2012 - Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu

* Od 2005 r. pracownik katedry zarządzania WZ UŁ

* W latach 2003 - 2006 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania

ZAINTERESOWANIA

* Zarządzanie w sporcie

* Zachowania ludzi w organizacji

* Społeczna odpowiedzialność organizacji

* Coaching

Zainteresowania poza zawodowe:

* Sport

* Kino

* Wędkarstwo

OSIĄGNIECIA

  • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2019)
  • Zdobywca statuetki WZ (nagród studentów), tytuł "Sprawiedliwy wykładowca 2018"

KONTAKT I DYŻURY