PROFIL PRACOWNIKA: Maria Czajkowska-Białkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych i seminarium licencjackiego

- Prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie publikacji


- Kierownik specjalności Zarządzanie firmą na II stopniu na Kierunku Zarządzanie biznesem

- Senator UŁ (druga kadencja)

BIOGRAM

Magister kierunku: Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania UŁ, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu (2015 r - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelni publicznej (na przykładzie uczelni łódzkich)".)

Dziedzina nauki: dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami zarządzania.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: kultura organizacyjna, władza w organizacji, zachowania ludzi w organizacji w tym komunikacja, rozwiązywanie konfliktów itd.

Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, śpiew.KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-67

Dyżury

poniedziałek: 16:00-17:00 Na konsultacje zapraszam po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub mailowo. Konsultacje odbywają się na platformie Teams.