PROFIL PRACOWNIKA: Beata Glinkowska-Krauze

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Teorii Zarządzania, Wydział Zarządzania

 

Sprawowane funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zawodowych.
Naukowo-dydaktyczny charakter stanowiska. Obowiązki i uprawnienia pracownika określają w szczególności przepisy zawarte w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Statucie Uniwersytetu Łódzkiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Biografia

Profesor UŁ, doktor habilitowany w Zakładzie Teorii Zarządzania. Tytuł naukowy Profesor Akademik nadany przez Prezydenta Ekonomicznych Nauk Ukrainy (25 maja 2019, Kijów). Kierownik Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na WZ UŁ. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne pełniąc funkcje dyrektora dwu organizacji. Członek zarządu TNOiK o/Łódź, członek PTE, członek PTNC. Ekspert/doradca (Phin Consulting sp. zo.o., BOiE, Ekspertyzy i wdrożenia dla Biur Zarządzania Nieruchomościami. Plan restrukturyzacji dla przedsiębiorstw i spółek, plany rewitalizacji kamienic.

Zainteresowania

Aktualne zainteresowania naukowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw i zarządzanie międzynarodowe, narodowe kultury biznesowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, teorie organizacji i zarządzania, tworzenie i funkcjonowanie organizacji wielopodmiotowych (grupy kapitałowe, holdingi, koncerny), zarządzanie międzykulturowe. Wcześniejsze zainteresowania badawcze skupiały się wokół grup kapitałowych w Polsce, zarządzania procesami zmian, zarządzania wiedzą i projektowania strategii w organizacji.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności