PROFIL PRACOWNIKA: Jerzy Czarnecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

kierownik kierunku studiów Business Management

twórca programu studiów BM drugiego stopnia

współtwórca programu BM pierwszego stopnia

opracowanie i dostarczenie danych do akredytacji IACBE

KONTAKT I DYŻURY

służbowy, w pokoju: 42-635-62-80

Katedra: 42-635-5234