PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Kobyłecka-Piwońska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prodziekan DS. DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKACH NEOFILOLOGICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU I TRANSLATORYKA) ORAZ PROJEKTÓW

pokój. 3.45

Prowadzę badania z zakresu współczesnej literatury latynoamerykańskiej oraz porównawczej (polsko-latynoamerykańskiej).

BIOGRAM

W 2018 uzyskałam tytułu doktor habilitowanej w dyscyplinie literaturoznawstwo (Uniwersytet Łódzki).

W 2007 obroniłam na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozprawę doktorska w zakresie literaturoznawstwa.

2003 uzyskałam tytuł magistra na kierunku Filologia Romańska na Wydziale Filologicznym UŁ (Medal „Za chlubne studia”) oraz tytuł magistra na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Zajmuję się współczesną literaturą latynoamerykańską oraz porównawczą (polsko-argentyńską). Badam także twórczość autorów latynoamerykańskich pochodzenia żydowskiego.

OSIĄGNIECIA

W latach 2013-2017 kierowałam grantem naukowym "Witold Gombrowicz we współczesnej literaturze argentyńskiej (od 1970)" finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA. Jako badaczka zajmująca się argentyńskim kontekstem w dziele Gombrowicza, należę także kierowanego przez prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego zespołu przygotowującego dla Wydawnictwa Literackiego krytyczne wydanie Dziennika i Wędrówek po Argentynie. W zespole tym jestem odpowiedzialna za opracowanie przypisów na temat wątków argentyńskich oraz noty edytorskiej (dla Wędrówek…).

Prowadziłam gościnne wykłady na uniwersytetach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie w Buenos Aires, La Plata, Santiago del Estero w Argentynie).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.45 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 09:00-10:00 pokój 3.45

e-mail: ewa.kobylecka@uni.lodz.pl

Dyżury

czwartek: 15:00-16:00 Pokój 4.41. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.