PROFIL PRACOWNIKA: Michał Lachman

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

1999 – M.A. degree. University of Lodz, Poland, Literature Studies,

2005 – PhD. University of Lodz, Poland, Literature Studies.

2018 – Professor, University of Lodz, Poland, Literature Studies.

1999 – 2005 – University of Lodz, Poland, PhD studies,

2005 – 2018 University of Lodz, Lecturer.

Since 2018 University of Lodz Professor

ZAINTERESOWANIA

- historia i teoria współczesnego teatru i dramatu brytyjskiego oraz irlandzkiego

- przekład literacki

OSIĄGNIECIA

dr hab. Michał Lachman prof. UŁ ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim, na tej samej uczelni studiował też kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologiczną. Kieruje Zakładem Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu w Instytucie Filologii Angielskiej. Jego artykuły ukazywały się w języku polskim i angielskim w rodzimych oraz zagranicznych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, m.in. w „Edinburgh Review”, „Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture”, „HJEAS” (Hungarian Journal of English and American Studies), „Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”. Publikuje również w „Dialogu”, „Didaskaliach” i „Literaturze na Świecie”. Jest autorem wstępu do polskiego wydania dramatów Martina McDonagha (Księgarnia Akademicka, Kraków 2002) oraz współredaktorem książki Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych (Księgarnia Akademicka, Kraków 2006). Opublikował Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i irlandzkim dramacie lat dziewięćdziesiątych (Kraków 2007) i Performing Character in Contemporary Irish Drama (Palgrave 2018). A także przekłady: William Hogarth, Analiza piękna, Gdańsk 2008 i Eli Rozik, Korzenie teatru, Warszawa 2011 oraz dramaty Billy Roche’a i Christiny Reid (Kraków 2009), Franka McGuinnessa (Warszawa 2012). Prowadzi stronę „Łódź w Kulturze”, na której publikuje swoje recenzje teatralne.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź