PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Matera

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Przewodniczy Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse


https://teams.microsoft.com/l/channel/19:ZvcrRDx...

BIOGRAM

Kroki naukowe:

1. Mgr historii (Polityka zagraniczna Paulusa Krugera w latach 1883-1900): czerwiec 1996

2. Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Integracja ekonomiczna krajów nordyckich): czerwiec 2001

3. Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (G8 jako instytucja gospodarki światowej): kwiecień 2011

4. Prof. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse: wrzesień 2023

Kroki dydaktyczne:

Prowadzone zajęcia: historia ekonomii; historia gospodarcza; historia myśli ekonomicznej; bogactwo i nędza narodów

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

1. Szerzej: historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej; rozwój gospodarki światowej; relacje transatlantyckie.

2. Węziej: rola instytucji w rozwoju; koncepcje Acemoglu&Robinsona; rozwój Łodzi.


Zainteresowania pozanaukowe:

1. Literatura sensu largo. Moi ulubieni ekonomiści: Sachs, Acemoglu&Robinson, Rosling. Moi ulubieni intelektualiści: Bauman, Kołakowski, Onfray. Moi ulubieni pisarze: Dostojewski, Bułhakow, Oz, Houellebecq, Coetzee, Rushdie, Kundera, Llosa, Konwicki, Myśliwski.

2. Podróże. Jak stałem się dorosły to obiecałem sobie, by w każdym nowym roku zobaczyć nowe państwo. Na razie się udaje. Odwiedziłem ich ponad 100. Moje ulubione miejsca na świecie: Czechy, Indie, Iran, Islandia, Laos, Włochy.

OSIĄGNIECIA

Naukowo/dydaktyczne:

1. Wypromowanie trzech doktorów;

2. Wypromowanie ponad 100 magistrów i licencjatów.


Organizacyjne:

1. Prowadzenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź

tel: 42-635-53-56

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-11:30