PROFIL PRACOWNIKA: Monika Bartkiewicz

O mojej pracy

Adiunkt - Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • · prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • · terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • · przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • · prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • · opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • · przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • · podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • · dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • · wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • · organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • · pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • · inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • · inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

 

Dyżury

Adiunkt - Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

wtorek: 12.00-13.30

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności