PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Marczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Do moich obowiązków należy:

w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

BIOGRAM

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na poznawaniu mechanizmów działania in vitro nowych związków o potencjalnym zastosowaniu przeciwnowotworowym i opracowywaniu nowych strategii leczenia nowotworów.

KONTAKT I DYŻURY