PROFIL PRACOWNIKA: Monika Worsowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako prodziekan ds. dydaktycznych dla kierunków dziennikarskich i kulturoznawczych

 • rozpatruję podania studentów dotyczące organizacji i toku studiów,
 • opiniuję opisy i programy kierunków studiów,
 • przygotowuję i opiniuję wydziałowe dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych i bieżącej organizacji wydziału.


Rozpatruję sprawy studentów kierunków:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo międzynarodowe,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
 • kulturoznawstwo,
 • nowe media i kultura cyfrowa,
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk,
 • twórcze pisanie.

Jako pracownik badawczo-dydaktyczny

 • zajmuję się badaniami genologicznymi w zakresie dziennikarstwa i retoryką dziennikarską,
 • prowadzę seminaria magisterskie w zakresie dziennikarskich form wypowiedzi, uwzględniające również bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak retoryka dziennikarska, rynek prasowy, warsztat dziennikarski, historia mediów.


Jako kierownik zespołu ds. promocji wydziału koordynuję i opiniuję jego prace.

Jako członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • uczestniczę w pracach podnoszących jakość kształcenia na wydziale,
 • przygotowuję i opiniuję dokumenty związane z pracą Komisji.


BIOGRAM

 • Absolwentka dziennikarstwa (UW, 1996) i filologii polskiej (UŁ, 2000).
 • Doktorat w dyscyplinie literaturoznawstwo: rozprawa Publicystyka prasowa Andrzeja Szczypiorskiego, promotor prof. dr hab. Barbara Bogołębska; 2004.
 • Habilitacja w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie monografii O "duchu stosowności". Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna; 2014.
 • Pracownik dydaktyczny w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (od 2007) prowadzący zajęcia za zakresu genologii prasowej, retoryki, prasoznawstwa, edycji tekstów naukowych.
 • Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2463-9007

ZAINTERESOWANIA

Zawodowo i prywatnie interesuję się przekazami medialnymi, głównie prasowymi i internetowymi. Śledzę, jak zmienia się podejście do zawodu dziennikarskiego rozumianego jako służba w interesie odbiorcy. I co z dziennikarstwem robią polityka oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kolekcjonuję przykłady wzorcowych tekstów publicystycznych, w szczególności analiz politycznych i reportaży.

Doceniam internet, ale nie ufam mediom społecznościowym.

Kiedy nie czytam, to słucham. Audiobooków.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorką 3 monografii naukowych i ponad 70 artykułów w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych.

Wraz z prof. dr hab. Barbarą Bogołębską przygotowałam również podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych pt. Retoryka i jej zastosowania (Łódź 2016) wyróżniony II Nagrodą Rektora UŁ, a wraz z prof. dr hab. Elżbietą Pleszkun-Olejniczakową i dr Joanną Bachurą-Wojtasik byłam redaktorką skryptu dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej pt. O mediach i komunikacji, wyróżnionego Nagrodą Rektora UŁ (zespołowa I stopnia).

Współredagowałam 9 książek i 7 numerów kwartalnika naukowego "Folia Litteraria Polonica".

Zaufało mi 57 licencjatów i 41 magistrów, którzy przygotowali pod moim kierunkiem prace dyplomowe.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-68-83

e-mail: monika.worsowicz@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 3.45 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:30 Pokój 3.45. To termin dyżuru prodziekańskiego podczas sesji egzaminacyjnej. Przed wizytą proszę sprawdzić, czy termin nie uległ zmianie - www.filolog.uni.lodz.pl/aktualnosci. UWAGA 18 czerwca dyżur odbędzie się w godzinach 10.30-12.00

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 11:45-13:15 Pokój 3.96. To termin konsultacji dla studentów w związku z prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydaktycznymi oraz obowiązkami kierownika katedry DiKS.

tel: 42-664-53-57

e-mail: monika.worsowicz@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 3.96 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 09:00-10:30 Pokój 3.96. To termin konsultacji dla studentów w związku z prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydaktycznymi oraz obowiązkami kierownika katedry DiKS.