Profil pracownika: Ewa Walińska

O mojej pracy

Profesor, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na Wydziale Zarządzania UŁ, Kierownik Katedry Rachunkowości - Zakład Rachunkowości Finansowej, Wydział Zarządzania

 • Jako Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania odpowiada za sprawy naukowe i finansowe, w tym w szczególności za rozwój naukowy pracowników, ewaluację dyscypliny naukowej, zarządzanie finansami Wydziału
 • Jako kierownik Katedry Rachunkowości: reprezentuje Katedrę, podejmuje decyzje związane z jej bieżącym funkcjonowaniem, organizuje i nadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników Katedry, zarządza mieniem Katedry i przyznanymi jej środkami finansowymi
 • Jako kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną Zakładu, odpowiada za proces kształcenia i rozwoju naukowego pracowników Zakładu
 • http://kr.wz.uni.lodz.pl


Dyżury:

wtorek: 8.30-9.30
piątek: 15.00-16.00

Biografia


 • 2016 – 2020 - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2012 – do dziś - Kierownik Katedry Rachunkowości
 • 2011 –Profesor zwyczajny, tytuł profesora nauk ekonomicznych
 • 2008-2016 – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2004 - 2011- Profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2004 - Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 1994 - 2004 - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości
 • 1994 - Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • 1992 -do dziś – Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
 • 1986 -1994 - Asystent stażysta i asystent, Katedra Rachunkowości UŁ
 • 1981-1986 - Studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia

 • 2016 - Złoty Krzyż Zasługi UŁ
 • 2016 - Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za zasługi
 • 2010 - Złota i Srebrna Odznaka zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • 2010 – Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki („Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne”, współautorstwo)
 • 2009 - Srebrny Medal za zasługi w rozwoju SKwP
 • 2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2008 - Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1999 - Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej za książkę pt. „Zarządzanie Finansowe – teoria i praktyka” - współautorstwo z J. Gajdką

Zainteresowania

 • Rachunkowość finansowa:
 • wycena kategorii bilansowych i pomiar wyniku finansowego
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • rachunkowość podatkowa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rachunkowość zarządcza:
 • aspekty praktyczne rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach
 • rachunkowość zarządcza a system rachunkowości finansowej
 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie finansami uczelni wyższych

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności