PROFIL PRACOWNIKA: Urszula Wójcikowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dydaktyka:

1997 - 2001 prowadzenie zajęć z: ekonometrii, prognozowania i symulacji, badań operacyjnych (Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego)

Od 2002 prowadzenie zajęć z: podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości bankowej, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, analizy i interpretacji sprawozdań finansowych oraz seminaria licencjackie (do 2010 roku w Katedrze Rachunkowości Wydział Zarzadzania UŁ, od 2010 roku w Katedrze Badań Regionalnych Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim).

Prowadzenie seminariów licencjackich z zakresu rachunkowości finansowej, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, analizy i interpretacji sprawozdań finansowych, rachunkowości bankowej.

Opieka nad specjalnością "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.


Pełnione funkcje w Uniwersytecie Łódzkim:

2010 - 2015 Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

2016 - 2021 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

od 2020 Członek Rady Wydziału Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

od czerwca 2022 Przewodnicząca Rady Programowej dla kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

od października 2023 Prodziekan Filii Uniwersytetu Łódzkiego ds. dydaktycznych

październik 2023 Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

Kontakt: urszula.wojcikowska@filia.uni.lodz.pl

BIOGRAM

1997 - ukończenie studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku ekonometria i statystyka. Tytuł pracy magisterskiej: Prognozowanie ewolucji rynku pieniądza
2001 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Katedrze Ekonometrii. Tytuł rozprawy doktorskiej: Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna


2000-2001 otrzymanie dwóch zespołowych Nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (I i II stopnia)

2021 Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w Uniwersytecie Łódzkim


Przebieg zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim:

1996-2001 Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik studiów doktoranckich, zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem baz danych i modelowaniem ekonometrycznym rynku finansowego

2002-2010 Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

od pażdziernika 2010 Adiunkt dydaktyczny (wcześniej starszy wykładowca) w Katedrze Badań Regionalnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

od października 2023 Prodziekan Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: zastosowanie metod ilościowych w rachunkowości

Hobby: amatorskie malarstwo akwarelowe

KONTAKT I DYŻURY

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dyżury

poniedziałek: 14:45-15:30 w dniu 27 listopada dyżur przesunięty na: 15.30 - 16.30

e-mail: urszula.wojcikowska@filia.uni.lodz.pl

Dyżury

wtorek: 14:00-14:45
sobota: 12:15-13:00 w soboty zjazdowe da kierunku Zarządzanie