PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Miniszewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych: Choroba terminalna i śmierć w rodzinie, Podstawy psychoonkologii, Zdrowie w cyklu życia, Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby, Seminarium magisterskie.

BIOGRAM

Prodziekan ds. studentów i toku studiów WNoW UŁ. Pracuje w Zakładzie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką zmagania się i przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych, w tym zastosowaniem interwencji terapeutycznych w odniesieniu do tej grupy chorych. Autorka wielu prac i wystąpień konferencyjnych z tego zakresu (m.in. książki „Bycie z chorobą. Przystosowanie do przewlekłych chorób somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej i koncepcji poznawczych”, 2018, Wyd. UŁ).

Psychoterapeuta pracujący w podejściu integracyjnym (w tym CBT, terapii schematów, EMDR), jest członkiem komisji egzaminacyjnej szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Od lat współpracuje naukowo z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz fundacją Gajusz (jako psychoterapeuta w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie oraz psycholog w hospicjum perinatalnym).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 91-408 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00 pok. nr 4.15, IP.
środa: 10:00-12:00 pok. nr 2, Dziekanat WNoW UŁ- dyżur dziekański (proszę o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę).