„Chaszcze” lepsze niż parki, czyli „wartość nic nierobienia”

Dr Edyta Łaszkiewicz z Zakładu Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie porównała korzyści ekologiczne z nieużytków i parków miejskich. Wnioski są proste: pozwalając przyrodzie robić swoje zyskujemy, bo gdy przychodzi do pochłaniania dwutlenku węgla, to właśnie „chaszcze i chynchy” wypadają korzystniej!

Dr Edyta Łaszkiewicz wyjaśnia:

Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy tereny zieleni nieformalnej (wybrane nieużytki) i formalnej (wybrane parki miejskie i skwery) różnią się, jeśli chodzi o dostarczane usługi ekosystemowe. Szczegółowe pomiary środowiskowe przeprowadzono aż dla 75 terenów zieleni zlokalizowanych w Warszawie. Zbadano ilości gromadzonej wody, pochłaniania dwutlenku węgla, różnorodność biologiczną, redukcję temperatury oraz przeprowadzono badania ankietowe dotyczące oceny atrakcyjności danego terenu przez mieszkańców.

I dodaje:

Uzyskane wyniki wskazują, że dla większości badanych parametrów nie ma istotnej statystycznie różnicy między parkami i skwerami a nieużytkami. Różnice pojawiają się w przypadku pochłaniania dwutlenku węgla, ale są to różnice na korzyść nieużytków. W szerszym kontekście wyniki te zachęcają do zwrócenia większej uwagi na tereny zieleni nieformalnej jako cennego – z punktu widzenia usług ekosystemowych – zasobu. 

W raporcie czytamy m.in., że utrzymanie zieleni w mieście generuje ogromne koszty, podczas gdy pozwalając przyrodzie robić swoje, możemy uzyskać porównywalne korzyści, co szczegółowo zmierzyli naukowcy SGGW i Uniwersytetu Łódzkiego. Zieleń miejska oczyszcza powietrze, pochłania dwutlenek węgla, retencjonuje wodę, wychładza, a przede wszystkim umożliwia nam zdrowy wypoczynek. 

Gdy pozwala się przyrodzie na jej spontaniczny rozwój, dostarczy korzyści porównywalnych do pielęgnowanych parków, a nierzadko nawet większych. To tzw. „The value of doing nothing (...)” - czyli „Wartość nic nierobienia”). Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Ecosystem Services” („The value of doing nothing – How informal green spaces can provide comparable ecosystem services to cultivated urban parks”). O badaniach napisał już Dziennik Łódzki (artykuł).

#UniLodz swoimi działaniami wykazuje troskę o środowisko, świadczą o tym między innymi również inne badania naukowców z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół prof. Jakuba Kronenberga, do którego należy dr Edyta Łaszkiewicz, opracowywał skuteczniejsze metody zarządzania środowiskiem przyrodniczym w miastach - parkami, skwerami, ale i zielonymi nieużytkami (artykuł). Ponadto badacze sprawdzili straty w miejskim drzewostanie Łodzi na przestrzeni lat 2010-2019. Wyniki zostały przedstawione w artykule opublikowanym w Landscape and Urban Planning.


Materiały źródłowe: Dr Edyta Łaszkiewicz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ), SGGW, Dziennik Łódzki

Redakcja: Centrum Promocji UŁ