Naukowcy z UŁ kontra dzikie wysypiska śmieci

Tylko w ubiegłym roku na uprzątanie dzikich składowisk śmieci w mieście władze Łodzi wydały 1,5 miliona złotych! Wraz ze wzrostem opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców problem nielegalnego pozbywania się śmieci w naszym bezpośrednim otoczeniu narasta. Chcą zmierzyć się z nim naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, tworząc wirtualną mapę dzikich wysypisk, która pozwoli określić skalę zjawiska i usprawni lokalizację zaśmieconych miejsc. Możemy im w tym pomóc!

dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ

„Dzikie wysypiska – projekt pilotażowy mapowania obywatelskiego aktywizmu środowiskowego w badaniach kolaboracyjnych na terenie Łodzi” powstał z inicjatywy dr hab. Anny Kacperczyk, prof. UŁ, z Instytutu Socjologii UŁ. Obiektem zainteresowania badaczy są praktyki związane z wyrzucaniem przez mieszkańców śmieci i odpadów w lasach, parkach oraz na osiedlowych terenach zielonych. 

Docelowo naukowcy, we współpracy z mieszkańcami, chcą stworzyć interaktywną mapę takich dzikich śmietnisk i gruzowisk, które znajdują się obecnie w nieprzeznaczonych dla nich miejscach. Badanie ma także na celu wypracowanie metodologii mapowania problemów z udziałem społeczeństwa.

Zjawisko dzikich wysypisk sytuuje się w obrębie globalnego procesu - zaśmiecania planety przez człowieka, stanowiącego jeden z najgorętszych problemów ekologicznych współczesnego świata. Świadomość problemu rośnie, ale jednocześnie brak jest systemowych sposobów radzenia sobie z nim. Słabość prawa, miałkość działań prewencyjnych, trudność z identyfikacją śmiecących oraz niski wymiar ponoszonych przez nich konsekwencji – wszystko to powoduje, że wciąż nie możemy się uporać z wszechobecnymi dzikimi śmietniskami

- wskazuje dr Kacperczyk.

Od marca do sierpnia każdy będzie mógł przesyłać zdjęcia dzikich wysypisk na terenie Łodzi z dokładną lokalizacją miejsca, w którym się znajdują, i w ten sposób pomóc w tworzeniu oraz aktualizowaniu mapy naukowców z UŁ. Dzięki tej swoistej bazie danych da się m.in. ustalić, gdzie i co najczęściej wyrzucają łodzianie, oraz które rejony Łodzi poddać szczególnemu nadzorowi służb miejskich. Mapa będzie dostępna na platformie Epicollect5.

Badacze zapraszają do kontaktu pod adresem dzikiewysypiska@eksoc.uni.lodz.pl.  

Strona internetowa projektu www.dzikiewysypiska.uni.lodz.pl.

Projekt dr Anny Kacperczyk realizowany jest ze środków przyznanych w pierwszej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Materiał: dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja: Natalia Naworska, Centrum Promocji UŁ