Ekohydrolodzy UŁ pomogą mazowieckiej gminie w kryzysie wodnym

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego będą pomagać położonej nieopodal Kampinoskiego Parku Narodowego gminie Stare Babice i mieszczącemu się tam Zakładowi Komunalnemu „Eko-Babice” w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi. To już kolejna tego typu współpraca podjęta przez WBiOŚ UŁ oraz Katedrę UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej z polskimi gminami.

Od lewej: Sławomir Sumka, Andrzej Kruk, Marcin Łasiński, Agnieszka Kamińska (Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE) oraz Tomasz Jurczak.

List intencyjny 18 maja podpisali w siedzibie Wydziału: prof. Andrzej Kruk (dziekan WBiOŚ) oraz reprezentanci gminy Stare Babice – Sławomir Sumka (wójt) i Marcin Łasiński (prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o.). 

Zmiany klimatyczne przyczyniają się na terenie gminy Stare Babice do licznych podtopień w okresach deszczowych, utrudniających funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz niedostatku wody w okresach bezdeszczowych.  

Wieloletnie zaangażowanie naukowców z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej WBiOŚ UŁ w realizację międzynarodowych projektów wdrożeniowych w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu pozwolą gminie wypracować rozwiązania ograniczające te problemy.  

Katedra posiada ogromne doświadczenie w zakresie zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi. Jest jedną z zaledwie 11 katedr UNESCO w Polsce. Jej innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony wód są rekomendowane przez instytucje UE i wdrażane na różnych kontynentach. Zostały one wyróżnione m.in. nagrodą „Best of the best” przez Komisję Europejską oraz złotym medalem na międzynarodowych targach wynalazczości w Paryżu

- wyjaśnia prof. Andrzej Kruk, dziekan WBiOŚ UŁ. 

Jako Uczelnia liczymy na współpracę w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych adaptujących gminę do zmian klimatu poprzez zrównoważone zarządzanie i gospodarowanie wodami oraz wsparcie w zakresie różnorodności biologicznej. Chętnie włączymy się w działania edukacyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat zmian klimatu i możliwości podejmowanych działań łagodzących skutki tych zmian

- mówi dr hab. Tomasz Jurczak (prof. UŁ), kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. 

Więcej o Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej.  

 

Źródło: WBiOŚ UŁ  

Redakcja: Centrum Promocji UŁ