CENTRUM BADAŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Godło Polski
CENTRUM BADAŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

O CENTRUM

Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ (dalej CBKŻ) tworzy zespół naukowo-badawczy, którego celem jest wielostronna i multidyscyplinarna refleksja naukowa nad kulturą, literaturą, sztuką i tradycją żydowską oraz polsko-żydowską, uwzględniająca zjawisko diaspory, relacje polsko-żydowskie oraz dorobek kulturowy współczesnego Izraela. Do zadań CBKŻ należy popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki żydowskiej, przeciwdziałanie postawom antysemickim w dyskursie publicznym, poznawanie kultury wielonarodowej Łodzi i regionu oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania jej dziedzictwa.

Nadzór nad działalnością CBKŻ sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

  STRUKTURA CENTRUM

  DO POBRANIA

  W tej sekcji pobierzesz dokumenty opisujące zasady organizacji i działania CBKŻ i deklarację członkowską CKBŻ.

  KONTAKT

  Centrum Badań Kultury Żydowskiej
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Pomorska 171/173 pokój 3.59
  90-236 Łódź
  e-mail: cbkz@filologia.uni.lodz.pl