DOKTORAT WDROŻENIOWY – PROGRAM MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

flaga i godło

Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Otwiera drogę do uzyskania stopnia doktora osobom, które chcą jednocześnie rozwijać karierę naukową i nie przerywać pracy poza uczelnią. Doktorat wdrożeniowy ma bardzo praktyczny wymiar, ponieważ oznacza przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie organizacji zatrudniającej doktoranta. Do programu mogą zgłosić się wszyscy studenci UŁ, którzy obronili tytuł magistra i planują aplikację do szkół doktorskich na naszej uczelni.

Pamiętaj, że warunkiem wzięcia udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej, zatrudnienie przez organizację i przyznanie Ci opiekuna pomocniczego spośród jej pracowników.   

W trakcie doktoratu możesz liczyć na stypendium w wysokości od 3450 do 4450 zł miesięcznie, dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej i ubezpieczenie społeczne. 

Podmioty, które już współpracują z UŁ w ramach programu, to m.in.: Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa (Łódź) oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Warszawa); Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Łódź); Grupa Lotos S.A. (Gdańsk); Bionanopark (Łódź); Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź); Lumileds Poland S.A. (Pabianice); EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi; ABB Sp. z o.o. (Aleksandrów Łódzki); Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” (Łódź); Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa). Chemat Sp. z o.o. (Konin); Zarząd Inwestycji Miejskich (Łódź).

 Co zyskuje zatrudniająca organizacja? 

 • Wsparcie rozwiązania problemu, z którym się boryka. 
 • Szansa na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny, który przeprowadzi badania naukowe służące rozwiązaniu konkretnego problemu. 
 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w programie. 

Co zyskuje doktorant?

 • Możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę. 
 • Wynagrodzenie za pracę w przedsiębiorstwie oraz stypendium z MNiSW w wysokości 3450 zł, a po ocenie śródokresowej – 4450 zł miesięcznie. 
   

Pytania na temat programu kierować można do Agnieszki Wojnarowskiej z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów (Sprawy Doktorantów).

Więcej informacji znajdziesz też na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
 

DOKTORATY WDROŻENIOWE UŁ: ROZPOCZĘCIE VII EDYCJI 2023

TERMIN NABORU: DO 5 CZERWCA 2023

Uniwersytet Łódzki otworzył nabór do VII edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego uczestnicy zrealizują badania naukowo-wdrożeniowe z wybranymi podmiotami społeczno-gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Do programu mogą zgłosić się wszyscy studenci, którzy obronili tytuł magistra i planują aplikację do szkół doktorskich na naszej uczelni. Nabór będzie trwał do 05 czerwca 2023 r. 

Głównym celem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która znajdzie zastosowanie w pracy i działaniu konkretnej firmy. Doktoranci, pod okiem dwóch opiekunów - naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy, będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca do programu.

Warunki przystąpienia do programu:

 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez wybrany podmiot; wspomniany podmiot musi wyrazić zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez uczelnię opiekuna pomocniczego, wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Finansowanie

Doktoranci, korzystający z programu, otrzymają stypendia w następującej wysokości:

 • 3 450 zł miesięcznie - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 • 4 450 zł miesięcznie - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Aplikacja

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Wojnarowska e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-43-85; 889-052-646

Wypełniony wniosek aplikacyjny prosimy przesłać do 24.05.2023 r. na adres mailowy: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl 

Dokumenty dotyczące konkursu:

 1. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków
 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym od VII edycji
 3. Wzór wniosku na doktorat wdrożeniowy VII edycja 2023 rok
 4. Oświadczenie opiekuna pomocniczego z firmy

POPRZEDNIE EDYCJE DOKTORATU WDROŻENIOWEGO

flaga i godło

Uniwersytet Łódzki otworzył nabór do VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego uczestnicy zrealizują badania naukowo-wdrożeniowe z wybranymi podmiotami społeczno-gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Do programu mogą zgłosić się wszyscy studenci, którzy obronili tytuł magistra i planują aplikację do szkół doktorskich na naszej uczelni. Nabór będzie trwał do 01 czerwca 2022 r. 

Głównym celem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która znajdzie zastosowanie w pracy i działaniu konkretnej firmy. Doktoranci, pod okiem dwóch opiekunów - naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy, będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca.

Warunki przystąpienia do programu:

 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez wybrany podmiot; wspomniany podmiot musi wyrazić zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez uczelnię opiekuna pomocniczego, wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Finansowanie

Doktoranci, korzystający z programu, otrzymają stypendia w następującej wysokości:

 • 3 450 zł miesięcznie - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 • 4 450 zł miesięcznie - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Przedsiębiorstwa

Podmioty, które już współpracują z UŁ w ramach programu, to m.in.: Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa (Łódź) oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Warszawa); Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Łódź); Bionanopark (Łódź); Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź); EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi; ABB Sp. z o.o. (Aleksandrów Łódzki); Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY" (Łódź); Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa). Chemat Sp. z o.o. (Konin); Zarząd Inwestycji Miejskich (Łódź); Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi; Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 9Łódź); Muzeum Sztuki w Łodzi; Fuchs Oil Corporation (Pl) Sp. z o.o. (Gliwice); Muzeum Kinematografii w Łodzi; Fundacja Urban Forms (Łódź); LOTOS Upstream Sp. Z o.o.(Gdańsk)

Aplikacja

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Wojnarowska e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-43-85; 889-052-646

Pliki do pobrania

flaga i godło

 

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedmiotem programu od V edycji jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” od V edycji jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach projektu, która pomoże funkcjonować i rozwiązywać problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie lub innym podmiocie .

Warunkami przystąpienia do programu są:

 • przygotowanie przez UŁ projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej;
 • podjęcie współpracy z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę (którym jest Uczelnia)  opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 • zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego z przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z art.209 ust. 7 ustawy;
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 i 619)
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu;

Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu.

Projekt jest realizowany przez jednego doktoranta.

Nabór wniosków w ramach programu zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy”  i naborze wniosków trwa od 5 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r i odbywa się poprzez system OSF. 

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w sprawie V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 13 maja 2021 r. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy

Uwaga!

Wnioskodawcą wciąż pozostaje Uczelnia, natomiast promotor lub doktorant mogą być redaktorami pomocniczymi wniosku składanego w systemie OSF.

W celu aplikacji prosimy o kontakt z p. Agnieszką Wojnarowską:

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-49-49; 889-052-646

 


 

Uniwersytet Łódzki w V edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w 2021 roku pozyskał 8 projektów wdrożeniowych. Doktoraty wdrożeniowe są realizowane w 3 Szkołach Doktorskich UŁ: Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych i Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w następujących dyscyplinach:

 • nauki chemiczne - 1
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 3
 • nauki o sztuce - 3
 • nauki o kulturze i religii - 1

Łączna wartość projektu wynosi 2 272 408,56 zł.

Wykaz poszczególnych projektów realizowanych w danej szkole znajdje sie w załączonym dokumencie.

 

Pliki do pobrania

flaga i godło

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować i rozwiązywać problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie lub innym podmiocie .

Warunkami przystąpienia do programu są:

 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę (którym jest Uczelnia)  opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • koszty ubezpieczenia społecznego

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 30 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r i odbywa się poprzez system OSF.

Uwaga!

Wnioskodawcą jest Uczelnia, nie osoba indywidulna czy przedsiębiorstwo.

W celu aplikacji prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Wojnarowską:

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-49-49; 889-052-646

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczą programu zawierającą informacje na temat warunków konkursu jak i procesu aplikacji

https://oldcn.uni.lodz.pl/index.php/2020/04/26/spotkania-informacyjne-o-konkursach-i-grantach-ncn-nawa-ncbir-materialy-ze-spotkania/

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:Uniwersytet Łódzki w IV edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w 2020 roku pozyskał 9 projektów wdrożeniowych. Doktoraty wdrożeniowe są realizowane w 3 Szkołach Doktorskich UŁ: Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych i Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w następujących dyscyplinach:

 • nauki o zarządzaniu i jakości – 5
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - 1
 • filozofia - 1
 • historia – 1
 • nauki chemiczne – 1

Łączna wartość projektu wynosi 2 523 710,76 zł.

Wykaz poszczególnych projektów realizowanych w danej szkole znajduje sie w załączonym dokumencie.

 

Pliki do pobrania

flaga i godło

Uniwersytet Łódzki pozyskał w III edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w 2019 roku 4 projekty wdrożeniowe.

Po raz pierwszy doktoraty wdrożeniowe są realizowane w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego: Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w następujących dyscyplinach:

a) nauki o zarządzaniu i jakości – 2

b) nauki o kulturze i religii – 2

Łączna wartość projektu wynosi 1 150 759,16 zł.

Przedmiotem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Praca nad rozprawą doktorską nie może trwać dłużej niż 4 lata. Przedsiębiorca zatrudnia zdolnego naukowca - doktoranta, który ma rozwiązać technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant będzie pracował w przedsiębiorstwie i w szkole doktorskiej, i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW w wysokości 3450 zł. Będzie miał dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2

Aplikacją do programu zajmuje się mgr Agnieszka Wojnarowska e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42 635-43-85, 889-052-646

Pliki do pobrania